मुक्तक · Reading time: 1 minute

तोहरा प्यार मा

खान-पान भूल गइल तोहरा प्यार मा
दो जहान भूल गइल छोहरा प्यार मा

इश्क-विश्क जी धरक-धरक इ बेकार बा
धर्म-कर्म भूल गइल तोहरा प्यार मा

•••

1 Like · 2 Comments · 254 Views
Like
You may also like:
Loading...